Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ...


Την Κυριακή 1/8/2010 συνήλθε η ολομέλεια της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, με σκοπό την οργανωτική της συγκρότηση.

Συγκροτήθηκαν:

- η Συντονιστική Επιτροπή, που θα είναι υπεύθυνη για την έκφραση της πολιτικής σκέψης και πρότασης του σχήματος
- οι Θεματικές Επιτροπές, που άμεσα θα επεξεργαστούν τους άξονες του προγράμματος και θα υποστηρίζουν τη Συντονιστική Επιτροπή
- το Γραφείο Τύπου και
- η Εκλογική Επιτροπή

Επίσης, αποφασίστηκε ομόφωνα, επικεφαλής της Αγωνιστικής Αυτοδιοικητικής Πρότασης "ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ" και υποψήφιος δήμαρχος, να είναι ο Ανδρέας Απ. Ζάρρος.

Η συμμετοχή δεκάδων ενεργών πολιτών στα όργανα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, η ανάμιξη πολλών ανθρώπων που μέχρι τώρα, για διάφορους λόγους, απείχαν από τα κοινά και η επιθυμία όλων για ουσιαστική συμμετοχή, με στόχο την αναγέννηση της αυτοδιοίκησης και την ανατροπή του κατεστημένου πολιτικού σκηνικού, δείχνουν ότι είναι εφικτό οι πολίτες να αναλάβουν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους.

Καλούμε όλους όσους κατανοούν την κρισιμότητα των στιγμών, να προσθέσουν τους προβληματισμούς και την ενέργειά τους στα όργανα της ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, που παραμένουν πάντα ανοικτά, σε κάθε έναν που επιθυμεί να συμβάλλει στην προσπάθειά μας.


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

3 σχόλια:

ChristosNikolaou είπε...

Ευγε σε ολους σας!Εισθε στην πρωτοπορεια.

P.V είπε...

Επιτέλους και λίγο φώς στη μαυρίλα που ζούμε… άντε να γίνουμε όλοι ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΕΛΛΗΝΑΙΑ είπε...

Τι λέει ο νόμος:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 398/8-7-1983
Αριθ. 34593/11080ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΠΗΛΑΙΩΝ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.400/1976 «περί Υπουργικού Συμβουλίου»
Το άρθρο 46 του Π.Δ. 941 (ΦΕΚ 320/Α/17-10-44) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και επιστημών»
Τον Ν.1126/81 «περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 23ην Νοεμβρίου 1972 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 320/Α/10-2-1981).
Τον Ν. 1127/81 «περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 320/Α/10-2-1981).
Τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32 «περί Αρχαιοτήτων» και το Ν.1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων 1830», αποφασίζουμε:

α) Τα σπήλαι θεωρούνται παράλληλα ως αναπόσπαστο τμήμα και της Αρχαιολογικής κληρονομιάς της αρχαιότερης πηγής της Ευρωπαϊκής ιστορίας, η οποία απειλείται σοβαρά με καταστροφή. Κατά συνέπεια κάθε είδους εύρημα ή αντικείμενο και κάθε ίχνος ανθρώπινης ύπαρξης (εργαλεία, οστά, κλπ), που προέρχεται από τα σπήλαια, θεωρείται αρχαιολογικό αντικείμενο (άρθρο 1.Ν.1127).
β) Τα σπήλαια περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Μνημείων και θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματα της Πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως έργα του ανθρώπου ή της φύσης με παγκόσμια αξία από άποψη ιστορική, αισθητική , εθνολογική, ανθρωπολογική ή παλαιοανθρωπολογική (άρθρο 1.Ν.1126).
γ) Η προστασία, η έρευνα, η ανασκαφή και η μελέτη των σπηλαίων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από φυσική, αρχαιολογική, ιστορική, παλαιοντολογική και παλαιοανθρωπολογική άποψη, καθώς και η φύλαξη, η δημοσίευση και η έκθεση πάσης φύσεως ευρημάτων, που προέρχονται από τα σπήλαια, ανήκει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη του Κράτους, και ειδικότερα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών δια της Ειδικής Περιφερειακής μονάδας του, δηλ. Της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας». (άρθρο 46, Π.Δ. 941/77).
δ) Κάθε ενέργεια οποιουδήποτε κρατικού, Πανεπιστημιακού ή ιδιωτικού φορέα, υπάγεται στην δικαιοδοσία του ΥΠΠΕ και διέπεται από τις διατάξεις του ΚΝ 5351/32 «περί αρχαιοτήτων και του Ν.1469/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830».
Οι περιφερειακές μονάδες του ΥΠΠΕ, οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και σταθμοί χωροφυλακής καθίστανται συνυπεύθυνοι για την προστασία των σπηλαίων, λιμναίων ή εναλίων σπηλαιοβαράθρων, δολίνων της περιοχής τους, σε συνεργασία με την αρμόδια Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας –Σπηλαιολογίας, απαγορεύοντας στο εξής κάθε είδους επέμβαση, εξερεύνηση, εκμετάλλευση, «αξιοποίηση» από οποιονδήποτε φορέα Ελληνικό ή ξένο χωρίς προηγούμενη έγκριση του ΥΠΠΕ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 1983
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ