Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟ...

Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Δενδρού σας προσκαλεί στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, το Σάββατο 26-2-11 και ώρα 7:30 μ.μ. στην ταβέρνα κ. Μ. Σεφέρου.
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΝΔΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ

Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ 5€ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΟΧΙ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ 5€ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες βρήκε η σημερινή κινητοποίηση που οργάνωσε η ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου.  Όλοι οι ασφαλισμένοι που βρέθηκαν σήμερα εκεί, δέχτηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση το δίωρο κλείσιμο του ταμείου του Κέντρου Υγείας και υπερθεμάτισαν στην κατάργηση του άδικου μέτρου για πληρωμή των εξετάσεων και των συνταγογραφήσεων.
Οι συγκεντρωμένοι απαίτησαν:
- Δημόσια δωρεάν περίθαλψη για όλους
- Όχι στην πληρωμή των εξετάσεων και της συνταγογράφησης
- Όχι στην Ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας
Κάλεσαν επίσης όλους τους πολίτες να ακυρώσουν στην πράξη το παράλογο αυτό χαράτσι και τους γιατρούς και το προσωπικό των Κέντρων Υγείας και των Δημόσιων Νοσοκομείων να μη γίνουν συμμέτοχοι στην εφαρμογή του. Η λύση του προβλήματος δεν είναι τα 5€ του χαμηλοσυνταξιούχου και του σκληρά δοκιμαζόμενου Έλληνα πολίτη.
Γι’ αυτό κάθε ασφαλισμένος και συνταξιούχος που πηγαίνει στα Κέντρα Υγείας και στα Δημόσια Νοσοκομεία, πρέπει να μην πληρώνει το χαράτσι των 5€ και βέβαια σε καμία περίπτωση να μην νιώθει ως «τζαμπατζής».  Πληρωμένα τα έχει και μάλιστα πολλαπλώς…

Από το Γραφείο ΤύπουΚαι οι αγρότες συμμετείχαν στην κινητοποίηση
και εξέθεσαν τα γενικότερα προβλήματά τους...

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΡΕΘΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΙΖΑ...


ΡΕΘΙ
Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ρεθίου σας προσκαλούν στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, την Πέμπτη 17-2-11 και ώρα 7:00 το απόγευμα στο καφενείο κ. Αθ. Παναγούλια.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΙΟΥ
ΚΛΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΙΖΑ
Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ρίζας σας προσκαλούν στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, την Κυριακή 20-2-11 και ώρα 6:00 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ρίζας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΑΣ
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Σας καλούμε στην παρουσίαση με θέμα "Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων- οικιακή κομποστοποίηση" που θα γίνει την Κυριακή 20/2/2011 στο θέατρο Άγγελος Σικελιανός και ώρα 11:00πμ.
Θα μιλήσει ο Δρ Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Να είστε όλοι εκεί.

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης
Αντώνιος Κλαδούχος

Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

13 ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ...

Δεκατρείς υποψηφιότητες κατατέθηκαν για τη θέση του "Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης" στο δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και είναι οι εξής, κατ' αλφαβητική σειρά:

 1. Βλάχου Σοφία του Ιωάννη
 2. Γκέκα Χρυσούλα του Θωμά
 3. Γκουρβέλος Σταύρος του Παναγιώτη
 4. Καΐτσα Αναστασία του Παναγιώτη
 5. Κλωνής Μιχαήλ του Βασιλείου
 6. Λάσκος Νικόλαος του Ιωάννη
 7. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου
 8. Μπάκος Παναγιώτης του Βασιλείου
 9. Νούλα Φωτεινή του Αθανασίου
 10. Ντόκου Δήμητρα του Χρήστου
 11. Παναγιώταρου Ελένη του Ιωάννη
 12. Σιγάλα Ειρήνη του Νικολάου
 13. Χαραλάμπης Ιωάννης του Παναγιώτη
Διαβάστε και το σχετικό άρθρο του Καλλικράτη για τον τρόπο εκλογής και τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη.

ΑΡΘΡΟ 77 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κα­τοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέ­γεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ι­στοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχεί­ρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαρα­στάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να ε­πιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη α­κολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρ­χών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αι­τιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγό­μενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεω­μένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριά­ντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαρα­στάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανε­ξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτι­κών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμό­τητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζε­ται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνε­δρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκη­σης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντι­κών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοι­νοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υπο­χρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προ­έδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστα­τική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επι­χείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτι­κούς συμβούλους. 

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΖΕΜΕΝΟ, ΣΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΤΣΑ...

ΖΕΜΕΝΟ
Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ζεμενού σας προσκαλούν να παραστείτε στην 1η Τοπική Συνέλευση που θα γίνει την Κυριακή 13 Φεβρ. 2011 και ώρα 11:00 το πρωί, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών "Η ΑΡΕΤΗ" (δίπλα από το κοινοτικό γραφείο).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΖΕΜΕΝΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΧΑΤΟΥΠΗΣ

ΠΙΤΣΑ
Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Πιτσών σας προσκαλούν στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, την Κυριακή 13-2-11 και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο καφενείο κ. Δημόπουλου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΤΣΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΚΑΜΑΡΙ
Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Καμαρίου σας προσκαλούν στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, την Κυριακή 13-2-11 και ώρα 10:30 το πρωϊ στο καφενείο κ. Κ. Τσιπά (πρώην Δασκαλόπουλου).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ
ΣΙΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΩΝ 5€ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ...

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ 5 € ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Συνδημότισσες και συνδημότες,
το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα νέο χαράτσι ήλθε να προστεθεί στις μειώσεις μισθών και συντάξεων, στις απολύσεις εργαζομένων, στη συμπίεση και σταδιακή εξαφάνιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι μεν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, πρέπει να πληρώνουν 5 € από 3 € που πλήρωναν ως τώρα, κάθε φορά που επισκέπτονται ένα Κέντρο Υγείας ή Νοσοκομείο, οι δε αγρότες πρέπει και αυτοί να πληρώνουν 5 €.
 Ως πολίτες αυτής της χώρας, πληρώνουμε τις Δημόσιες Υπηρεσίες Υγείας από τη φορολόγησή μας και  από τις ασφαλιστικές μας κρατήσεις. Καμία κυβέρνηση ούτε η Τρόικα δεν δικαιούται να αλλάξει το δημόσιο χαρακτήρα τους.
Ήδη η Υγεία στη χώρα μας είναι σε ποσοστό πάνω από 50% ιδιωτική!!!
Καιρός να βάλουμε ένα τέρμα!!
Η ανάγκη να ζούμε σ’ ένα κράτος ισότητας και ανθρωπιάς και η οργάνωση μιας δίκαιας και αλληλέγγυας κοινωνίας δεν επιτρέπει άλλη σιωπή. Έχουμε χρέος  να μην αφήσουμε την αδιαφορία, την ηττοπάθεια ή το φόβο να μας κυριέψουν, παρακολουθώντας τη σταδιακή περιθωριοποίησή μας. Οφείλουμε να αγωνιστούμε.
 Να απαιτήσουμε λοιπόν, με μια φωνή:

Όχι στην πληρωμή των εξετάσεων
και της συνταγογράφησης.

Δημόσια δωρεάν περίθαλψη για όλο το λαό.

Όχι στην Ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Υγείας.


Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε σε κινητοποίηση στο Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου,
στις 18-2-2011 από τις 10 – 12 το πρωί.

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ...

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Μία βασική υποχρέωση των νέων δήμων είναι η απογραφή των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων τους. Αυτή πρέπει να γίνει από την Επιτροπή Απογραφής, που αποτελείται από 2 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, έναν της μείζονος μειοψηφίας και υπηρεσιακούς παράγοντες. Λέει, μεταξύ άλλων, ο οδηγός απογραφής που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών:
«…Οι νέοι Δήμοι, που συγκροτήθηκαν με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» απαιτείται να πραγματοποιήσουν την 01/01/2011 την απογραφή έναρξης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων και των χρηματικών τους διαθεσίμων.
…Η απογραφή ξεκινά σε όλους τους Δήμους με τη συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, η οποία πρέπει να ληφθεί μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2011
-         Α΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2011 και αφορά τα χρηματικά διαθέσιμα των συνενούμενων δήμων, τις άμεσα πληρωτέες υποχρεώσεις τους και την τακτοποίηση των ταμειακών τους εκκρεμοτήτων.
-         Β΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 10η Ιανουαρίου 2011 και αφορά τα έσοδα (εισπρακτέες απαιτήσεις) και τα έξοδα (άμεσα καταβλητέες υποχρεώσεις) των συνενούμενων δήμων με επείγοντα χαρακτήρα.
-         Γ΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και περιλαμβάνει την απογραφή κινητών και κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδοτήσεων, δανειακών και γενικά συμβατικών υποχρεώσεων, την ολοκλήρωση των διαδικασιών των εσόδων και κάθε είδους νομικές εκκρεμότητες.
-         Δ΄ φάση, η οποία ολοκληρώνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2011 και αφορά την απογραφή και αποτίμηση των παγίων (δημοτικά, κοινόχρηστα) και των έργων σε εξέλιξη.»
Ο δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, ίσως είναι ο μοναδικός δήμος στην Ελλάδα, που ένα μήνα μετά, δεν έχει ενεργοποιήσει την Επιτροπή Απογραφής. Παρ’ όλες τις επισημάνσεις μας, ακόμα δεν προχωρά τίποτα.
Είναι λυπηρό και επικίνδυνο συνάμα, για δύο δήμους, όπως είναι οι πρώην δήμοι Ξυλοκάστρου και Ευρωστίνης, που τόσα έχουν ακουστεί και ακούγονται για την οικονομική τους κατάσταση, να μη γίνεται απογραφή από τη διαπαραταξιακή επιτροπή και να βαδίζουμε στα τυφλά, λίγες μέρες πριν τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, του προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης. Όλοι οι πολίτες αναρωτιούνται και θέλουν να μάθουν την οικονομική κατάσταση του δήμου τους και εύλογα οδηγούνται σε άλλα συμπεράσματα, βλέποντας την απροθυμία της δημοτικής αρχής να «ανοίξει» τα στοιχεία στη μειοψηφία και να μένει στα λόγια μόνο, η πολυθρύλητη «διαφάνεια». Για όλα αυτά:

 • Καλούμε τη δημοτική αρχή να ενεργοποιήσει, έστω και τώρα, την Επιτροπή Απογραφής και να δημοσιοποιήσει τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία του νέου δήμου.
 • Καλούμε τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας (που η χλιαρή αντίδρασή της για το θέμα είναι αδικαιολόγητη),  να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να πιέσουν τη δημοτική αρχή, προς αυτή την κατεύθυνση
Από το Γραφείο Τύπου
της Συμπολιτείας Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ...

ΡΟΖΕΝΑ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Εβροστίνης - Ροζενών, καλούν τους κατοίκους και τους φορείς της τοπικής κοινότητας, την Παρασκευή 04.02.2011 και ώρα 19:00 στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΖΕΝΩΝ, για συζήτηση σχετικά με θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Κ. ΕΒΡΟΣΤΙΝΗΣ - ΡΟΖΕΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΟ
Ο Πρόεδρος και το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κ. Λουτρού σας προσκαλούν στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, το Σάββατο 5-2-11 και ώρα 19:00 στο καφενείο κ. Σταματόπουλου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΛΟΥΤΡΟΥ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΙ
Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου σας προσκαλούν να παραστείτε στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα καλλικράτης, την Κυριακή 06-02-2011 και ώρα 10:30 στο καφενείο ''Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ'', με θέμα :
"Τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας και των κατοίκων της, τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, όπως και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην Τοπική Κοινότητα."


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΑΔΡΑΚΤΑΣ

ΘΑΛΕΡΟ
Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Θαλερού σας προσκαλεί να παραστείτε στην 1η τοπική συνέλευση που θα γίνει, σύμφωνα με το αρθ. 85 Ν.3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης, την Κυριακή 06-02-2011 και ώρα 12:30 στο κατάστημα (γραφείο) της Τοπικής Κοινότητας Θαλερού, με θέμα :
"Πρόταση έργων ανάγκης της τοπικής κοινότητας με προτεραιότητα, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2011."