Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ SOS : Συνάντηση 5 δημοτικών παρατάξεων του ν. Κορινθίας...

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ S O S
Συνάντηση Δημοτικών Παρατάξεων Ν. Κορινθίας

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015, στην  Κόρινθο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση δημοτικών παρατάξεων από τους δήμους Κορινθίων, Βέλου-Βόχας, Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και Σικυωνίων, σχετικά με το οξυμένο πρόβλημα και στο νομό μας διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πλέον σύνθετα και δύσκολα προβλήματα που καλείται άμεσα να αντιμετωπίσει η χώρα μας, εξ αιτίας της χρόνιας αδιαφορίας ή ολιγωρίας Πολιτείας και Δήμων. Τα στοιχεία δείχνουν, ότι  η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων συνολικά στην Ελλάδα δεν έχει επιτευχθεί, καθώς η ελληνική πραγματικότητα παραμένει στους ΧΥΤΑ και στους ΧΑΔΑ με την Ελλάδα να βασίζεται σε ποσοστό άνω του 85% στην ταφή, υγειονομική και μη.

Κατά τη συνάντηση, αφού αποτυπώθηκε η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε Δήμο, αναφέρθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ανταλλάχθηκαν γνώμες και διαπιστώθηκε η ανάγκη διατύπωσης προτάσεων και συντονισμένης δράσης σε επίπεδο νομού από τη μεριά των παρατάξεων, που κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

 Άμεσες Δράσεις ΤΩΡΑ!
·         Εκπόνηση και εφαρμογή Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης ανά Δήμο, με μειωμένο το λειτουργικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ και με έμφαση και κατεύθυνση στην ολοκληρωμένη διαχείριση και Διαλογή στην Πηγή και όχι μέσω κοινοπραξιών τύπου ΤΕΡΝΑ για διαχείριση σε επίπεδο Περιφέρειας.
·         Προωθούμε και στηρίζουμε διαδημοτικές συνεργασίες γιατί ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα αυτής της μορφής δεν μπορεί να επιλυθεί μεμονωμένα.
·         Χωροθετήσεις άμεσα:  α. Χ.Υ.Τ.Υ ανατολικής Κορινθίας και ολοκλήρωση Χ.Υ.Τ.Υ. Ξυλοκάστρου
β. Αναζήτηση νέων χώρων, εντός Νομού, για δημιουργία νέων Χ.Υ.Τ.Υ., προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για μεγάλο χρονικό διάστημα
γ. χώροι κομποστοποίησης και δημοτικά ή διαδημοτικά Κ.Δ.Α.Υ
δ. πράσινα σημεία σε κάθε Δήμο

·         Θα πρέπει με την προσπάθεια όλων και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών, να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των επιπέδων ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδος), μέσω του συστήματος που ήδη εφαρμόζεται, αλλά παράλληλα να εισαχθούν στον πολίτη και οι έννοιες της απ’ ευθείας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, χαρτί), της κομποστοποίησης (οργανικά υπολείμματα, κλαδέματα κ.ά) καθώς και του πράσινου σημείου (ογκώδη, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά οχημάτων, μπαταρίες, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, κτλ), ενώ προτάθηκε και η παράδοση υλικών με αντίτιμο και πολιτικές κινήτρων.
·         Ειδικό βάρος στην ενημέρωση θα έχουν και οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως οι χώροι εστίασης, σχολεία, νοσοκομεία, super market, κτλ. 
·         Θα πρέπει άμεσα να γίνει οριστικό κλείσιμο των ΧΑΔΑ και αποκατάστασή τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
·         Σχέδια διαχείρισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε νέα βάση, με  χρηματοδότηση από Ελληνικά και κυρίως Ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταδίκη και απαξίωση στην πράξη φαραωνικών λύσεων όπως το ΣΔΙΤ Τατούλη – ΤΕΡΝΑ.   


Στα πλαίσια εφαρμογής των ανωτέρω προτάθηκαν:

·         Η οργάνωση ημερίδας με την συμμετοχή μελών της Αυτοδιοίκησης όλων των Δήμων της ενότητας Κορινθίας, εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, της περιφέρειας, φορέων και οργανώσεων, συλλόγων και των βουλευτών του Νομού.
·         Η δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής των παρατάξεων που συναντήθηκαν, αλλά και όσων άλλων συμφωνούν με αυτό το πλαίσιο, ως όργανο για την υποβολή προτάσεων, των συντονισμό των ενεργειών και την παρακολούθηση της υλοποίησης των σχεδιασμένων ενεργειών.
Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι προτεινόμενες δράσεις έχουν άμεσο χαρακτήρα και οι δημοτικές αρχές όλων των δήμων της Κορινθίας πρέπει να τις προτάξουν, γιατί τα χρονικά περιθώρια έχουν τελειώσει προ πολλού.

Οι παρατάξεις:

·         Αυτοδιοικητική Παρέμβαση Σικυωνίων Πολιτών (Μαυραγάνη Κούλα)
·         Ενωτική Ριζοσπαστική Παράταξη Δήμου Βέλου-Βόχας (Στεργιόπουλος Λεωνίδας).
·         Πρωτοβουλία Αλληλέγγυων Πολιτών Δήμου Κορινθίων (Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης)
·         Πρωτοβουλία Πολιτών Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων( Στάμου Δημήτρης)
·         Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης (Ζάρρος Ανδρέας)

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Συμπολιτείας Τσιμπούσιον...


Την Κυριακή το μεσημέρι...


Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

Τοπικό Σχέδιο Μείωσης και Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Η λύση...Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο της 18/3/2015 φέραμε στην ημερήσια διάταξη το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και προτείναμε ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισής τους. Βασισμένο στην πρόταση της ΠΡΩΣΥΝΑΤ (http://prosynat.blogspot.gr) που είχαμε παρουσιάσει προεκλογικά στο Ξυλόκαστρο (http://sympolitia.blogspot.gr/2014/04/blog-post_8.html), προτείναμε να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους για φέτος και να ξεκινήσουμε την προσπάθεια. Μια πρόταση επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοστολογημένη, που κατατέθηκε από την ΠΡΩΣΥΝΑΤ πριν λίγες μέρες και στον αρμόδιο υπουργό μαζί με μια ατζέντα προτεραιοτήτων που περιλαμβάνει τις θεσμικές και νομικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν άμεσα από πλευρά Πολιτείας, για να ανασχεθούν οι φιλοεργολαβικοί σχεδιασμοί και να προωθηθούν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης. 

Δυστυχώς η συζήτηση που έγινε στο ΔΣ, ήταν κάθε άλλο παρά εποικοδομητική. Το λάθος της δημοτικής αρχής να πει όχι στην πρόταση της μείζονος μειοψηφίας να μπει στην ημερήσια διάταξη θέμα για το ΧΥΤΑ, οδήγησε τη μείζονα στο λάθος να μιλάει για το ΧΥΤΑ στο θέμα της εκπόνησης της τοπικού σχεδίου διαχείρισης, με αποτέλεσμα να υποβιβάσει για άλλη μία φορά το επίπεδο του συμβουλίου και παράλληλα να μην κάνει καμία πρόταση. Στο τέλος βέβαια ψηφίστηκε ομόφωνα κι ελπίζουμε σύντομα να έχουμε τις πρώτες δράσεις. 

Στόχος μας πρέπει να είναι η μείωση παραγωγής απορριμμάτων και η τοπική διαχείριση με κοινωνική συμμετοχή, που μόνο οφέλη έχει και για το περιβάλλον και για τις τσέπες των πολιτών. Κρίσιμη συνθήκη για την επιτυχία της προσπάθειας είναι η συνειδητοποίηση  από όλους μας ότι η λύση του προβλήματος είμαστε ...εμείς! Η καταναλωτική μας συμπεριφορά πρώτα απ' όλα και μετά ο τρόπος που χειριζόμαστε τα καταναλωτικά μας "υπολείμματα"Δεν μπορεί λοιπόν να μην είναι βασικός πυλώνας του σχεδίου η συνεχής ενημέρωση και η διαρκής προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Υπάρχουν μάλιστα και πολλοί τρόποι παροχής κινήτρων σε πολίτες, επαγγελματίες αλλά και στις τοπικές κοινότητες για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και πρέπει άμεσα να μπουν σε εφαρμογή.

Με την καμπάνια ενημέρωσης λοιπόν και την παροχή κινήτρων, με την προμήθεια ξεχωριστών κάδων για κάθε υλικό και τη διασπορά τους σε μεγαλύτερη ακτίνα (σχολεία, γυμναστήρια, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος, Τρίκαλα κ.α.), με την προμήθεια τεμαχιστή για τα κλαδέματα, με τον καθορισμό πράσινων σημείων για τη συλλογή ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών κλπ και βέβαια με την επιλογή του τρόπου διαχείρισης των οργανικών κουζίνας μπορούμε μέσα στο 2015 να έχουμε κάνει μια σοβαρή αρχή που θα έχει και άμεσα αποτελέσματα. Ιδιαίτερη προσπάθεια στο δήμο μας πρέπει να γίνει και με τη συλλογή των συσκευασιών των φυτοφαρμάκων, που αποτελούν ένα από τα πιο τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα.

Το ίδιο πρέπει να κάνουν όλοι οι δήμοι, γιατί αυτή είναι η μόνη περιβαλλοντικά, οικονομικά, και κοινωνικά ορθή λύση. Η Συμπολιτεία Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης θα φροντίσει με συγκεκριμένες προτάσεις και ενέργειες να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο δήμο μας και όπου κριθεί σκόπιμο να προωθηθούν διαδημοτικές συνεργασίες με τους όμορους δήμους.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ…

19/3/2015

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ…


Η κατασκευή του νέου οδικού άξονα Κορίνθου – Πατρών και του προαστιακού σιδηρόδρομου βρίσκεται σε εξέλιξη και αρκετά εργοτάξια υπάρχουν στα όρια του δήμου μας. Έχουμε εκφράσει παλιότερα την άποψή μας και για τη χρησιμότητα των έργων που είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά και για τη σκανδαλώδη χρηματοδότηση τους και δεν θα επεκταθούμε σε αυτά. Σήμερα θέλουμε να τονίσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν απ’ την εκτέλεσή τους και αυτά που εκτιμούμε ότι θα προκύψουν στο μέλλον και όλα έχουν σαν βάση την ελαχιστοποίηση του κόστους για τις εταιρείες, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που προκαλούν.

Το πρόβλημα της όχλησης από τη συνεχή κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, με τη σκόνη και τη λάσπη να γεμίζει τους δρόμους και τα σπίτια μας είναι το μικρότερο απ’ όλα όσα θα αναφέρουμε. Μικρότερο μεν αλλά σημαντικό και πρέπει να λυθεί άμεσα και να τηρηθούν όλες οι υποχρεώσεις των εταιρειών για την καθαριότητα των οχημάτων και των δρόμων.

Τα πολύ σοβαρά ζητήματα για εμάς, που πρέπει άμεσα να μεριμνήσουν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους, είναι τα εξής:

- Οι αυθαίρετες και παράνομες αμμοληψίες που γίνονται σε παραποτάμιες περιοχές (πιθανώς και μέσα στους ποταμούς) και  θα προκαλέσουν τεράστια επιδείνωση στο μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής μας που είναι η διάβρωση των ακτών.

- Οι ανεξέλεγκτες εναποθέσεις μπαζών και οι μεγάλες αλλοιώσεις στις διόδους των νερών της βροχής εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για πλημμύρες. Οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έδειξαν ότι ήδη έχει αλλάξει η συμπεριφορά των νερών της βροχής με τα πρώτα δείγματα να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.

- Οι μεγάλες ζημιές στα οδικά δίκτυα από τα υπερβαρέα οχήματα έχουν κάνει τους δρόμους πολύ επικίνδυνους. Ο δρόμος Ξυλόκαστρο-Τρίκαλα στα πρώτα 5 χιλιόμετρά του, η παλιά Εθνική Οδός μέχρι το Δερβένι και πολλοί δρόμοι μέσα στα χωριά καταστρέφονται μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο.

- Μεγάλη είναι η ανησυχία των κατοίκων των χωριών μας για τις διόδους που τελικά θα υπάρχουν μετά το τέλος των δύο συγκοινωνιακών δικτύων, για να περνάνε νότια από αυτά. Ήδη μετά από κινητοποίηση των κατοίκων στο Χελυδόρι, οι εταιρείες υποσχέθηκαν να επαναφέρουν έναν δρόμο που έβαινε προς κατάργηση.

- Έντονη ανησυχία επίσης προκαλεί στους κατοίκους της περιοχής της Λυγιάς το εργοτάξιο όπου επεξεργάζεται πίσσα και είναι σε μικρή απόσταση από το χωριό, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην περιοχή (θέμα που είχε τεθεί στο ΔΣ της 17/11/2014 στο Δερβένι και τέθηκε εκ νέου χθες από τη δημοτική σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας κ. Γκαϊνά).

Μετά και τη χθεσινή μας παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, η δημοτική αρχή έστειλε σήμερα σχετικά έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και ελπίζουμε να εισακουστεί. Κι εμείς με τη σειρά μας καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου να μεριμνήσουν για όλα τα παραπάνω και να δεσμεύσουν τις εταιρείες ότι θα αποκαταστήσουν όλες τις ζημιές που προκαλούν. Επίσης να ελέγξουν τις αμμοληψίες και εναποθέσεις αδρανών υλικών που γίνονται, τις αλλοιώσεις στη ροή των όμβριων υδάτων και το εργοτάξιο πίσσας στη Λυγιά. Θα παρακολουθούμε στενά όλα αυτά τα θέματα και θα επανέλθουμε…  

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

* Το δελτίο αυτό κοινοποιείται σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015

Ατζέντα...ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2015 7:00μμ
ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
"ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ"
Λεπτομέρειες εδώ


ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2015 6:00μμ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
"Συζήτηση για τη χρήση πεζοδρομίων και Κοινόχρηστων Χώρων στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης"


ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3/2015 8:00μμ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2ο θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων (Αίτημα Συμπολιτείας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης).
Όλα τα θέματα εδώ: